2019’s bucket lists

Closing book of 2018

‘am I happy?’

tidak mungkin serasa

akan ku tulis