295km

Dalam hati ini

Hormat dan percaya

Rindu segala apa tentangmu

Aku

Budak universiti pulak!

Engkau pada aku

Pagi ini hati ku bernada

Terima

penakut?

Kosong-kosong??